Verzendkosten/garantie

Betrokken partijen
Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Mistyva, en u, ook wanneer die (rechts) handelingen niet mocht leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst.

Totstandkoming overeenkomst
Een overeenkomst met u komt tot stand wanneer u, nadat u via onze website een of meerdere producten heeft besteld en u van Mistyva langs elektronische weg een orderbevestiging heeft ontvangen. De orderbevestiging wordt geacht als te zijn ontvangen wanneer deze voor u toegankelijk is.

Aanbiedingen
Alle aanbiedingen op onze website zijn geheel vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden altijd onder voorbehoud zolang de voorraad strekt. Alle afbeeldingen van de te bestellen producten vormen alleen een aanduiding. Mistyva is niet aansprakelijk voor afwijkingen van welke aard dan ook. Mistyva is tevens gerechtigd om in de periode van bestellen en betalen het product te vervangen als zijn of haar bestelde product op dat moment is uitverkocht, wel overwegende dat dit gebeurt in overleg met de klant.

Producten en prijzen
Alle aangegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW.
Mistyva is verantwoordelijk voor de product- en prijsinformatie zoals vermeld op deze website.
Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.

Betalen en verzenden goederen
Hieronder vindt u de gehanteerde betalingsmogelijkheden van Mistyva. (bij verzenden of afhalen van de goederen).
***Alle prijzen op de website zijn exclusief btw***

Vooruitbetaling/Ideal betaling bij bestelling
Na het ontvangen van onze factuur (per E-mail) dient u het totaalbedrag inclusief verzendkosten over te maken naar het rekeningnummer van Mistyva. Zodra de betaling door ons is ontvangen wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd. Vergeet niet bij het overmaken van het bedrag uw ordernummer te vermelden.
Bij Ideal betaling wordt uw bestelling z.s.m. aan u verzonden.

Verzending onder rembours bij bestelling
Bij het plaatsen van uw bestelling geeft u aan dat u de bestelling wilt ontvangen onder rembours. Uw order wordt direct na het bestellen verwerkt en de goederen worden naar het door u aangegeven aflever adres verzonden. Bij afleveren van de goederen betaalt u de postbode het totaalbedrag van de bestelling inclusief de verzend en rembourskosten aan de deur. Deze dienst is alleen mogelijk in Nederland.

Contant betalen bij afhalen goederen
Bij afhalen dient contant te worden afgerekend. U kunt bij ons pinnen!!!!!!
De Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van Mistyva zijn van toepassing.

Verzendkosten
*** Al onze pakketten worden verzekerd verzonden***

Mistyva heeft een Minimum bestelorder van € 15.00 ex./btw (webshop bestellingen)

Levering binnen Nederland(Bankoverschrijving of Ideal)
Bestellingen van 0 tot 30 kg met een orderwaarde tot € 74,99 zijn de verzendkosten € 6,95
Bestelling van 0 tot 30 kg met een orderwaarde vanaf 75,- zijn de verzendkosten GRATIS
Bestellingen boven de 30 kg zijn de verzendkosten € 60,-

Levering België:
Bestellingen van pakketten van 0 tot 30 kg met een orderwaarde tot
€ 124,99 zijn de verzendkosten € 8,95
Bestellingen van pakketten van 0 tot 30 kg met een orderwaarde vanaf
€ 125,- zijn de verzendkosten GRATIS
Bestellingen boven de 30kg zijn de verzendkosten € 70.-

Voor het leveren van pakketten buiten Nederland/België gelden andere tarieven die wij tijdig aan u zullen melden.

Leveringstermijn/Nederland
Na binnenkomst van uw bestelling en betaling of onder rembours bestelling wordt uw bestelling direct uitgeleverd, mits op voorraad, zal dit geschieden binnen 2 werkdagen of in overleg.

Leveringstermijn/ buitenland
Na binnenkomst van uw bestelling en betaling en overleg verzendkosten word de bestelling uitgeleverd, mits op voorraad, zal dit geschieden binnen 2 werkdagen of in overleg.

Bezorging van uw pakket
* De zending wordt door Post.nl of een transporteur overdag bij u aan huis bezorgd.
* Mocht u niet aanwezig zijn dan zal het pakket de volgende werkdag alsnog aangeboden worden, bent u dan weer niet aanwezig dan zult u het pakket in een van de postkantoren bij u in de buurt kunnen ophalen.

Overige landen der Europese Unie,
* De zending wordt verzonden met een nader te bepalen expediteur.
* De bezorging aan huis geschied volgens de in het betreffende land geldende voorwaarden.

Retouren / Retour zending
Retouren /Retourzendingen dient uzelf binnen 14 dagen na aankoopdatum retour te sturen.
Retouren en Retour zendingen worden echter alleen geaccepteerd in originele, schade vrije en ongeopende verpakking. Retour zendingen dienen voldoende te zijn gefrankeerd, ongefrankeerde zendingen worden niet aangenomen. Reeds betaalde bedragen van de bestelling worden, indien aan voorstaande voorwaarden is voldaan, binnen 14 dagen aan u terug betaald, Eventueel onder aftrek van de werkelijk gemaakte verzendkosten bij retourzendingen.
Goederen die wij in opdracht van de klant hebben besteld of hebben moeten reserveren en die bij ons dienen te worden opgeslagen tot een later uitlever datum kunnen niet worden geruild/geretourneerd voor goederen of geld.

Aansprakelijkheid
Mistyva is verantwoordelijk voor de op deze website getoonde producten, de product informatie, de prijzen en schade of vermissing tijdens het transport. Aansprakelijkheid van Mistyva voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijf stagnatie, is uitgesloten. De totale aansprakelijkheid van Mistyva wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van het directe product tot het bedrag dat u voor het product hebt betaald. Speciaal bestelde artikelen kunnen niet worden geretourneerd. Voor de overige rust op Mistyva geen aansprakelijkheid voor welke schadevergoeding dan ook. Deze beperking van aansprakelijkheid blijven buiten toepassing voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Mistyva dan wel voor zover deze in strijd zijn met bepalingen van dwingend recht.

Garantie bepalingen
Alle garanties zijn op basis van Carry in (zelf brengen/ophalen/retour sturen).

Garantie’s
Lampen van loupelampen,ozone lampen van Vapazone’s en het Handstuk van manicure frees of bepaalde pedicure motoren vallen niet onder de Garantie. Ook vallen gebruiksartikelen niet onder garantie, zoals borstels van een borstelapparaat.
Pedicure motoren dienen jaarlijks een onderhoudsbeurt te ondergaan voor het behouden van de garantie op de motor.
(Bijv: als er een garantie van 3 jaar op een pedicure motor zit(Staat op factuur) dan dient de motor jaarlijks een onderhoudsbeurt te ondergaan bij Mistyva voor de periode van 3 jaar).
(Buiten de garantie van pedicure motors vallen lagers/koolborstels en kabelbreuken)

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Mistyva en u is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag is uitgesloten. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst worden voorgelegd ter beoordeling aan de bevoegde recht te Arnhem, tenzij op grond van de wet een andere rechter bevoegd zou zijn en u voor beslechting van het geschil voor die rechter kiest binnen 5 weken nadat Mistyva zich schriftelijk op dit artikel heeft beroepen.

Copyright
Gehele of gedeeltelijke overname van foto’s en of teksten en andere auteurs rechterlijk beschermde zaken van deze website is alleen toegestaan na vooraf schriftelijke toestemming van Mistyva.