Peroxide tabletten

8,95

2 op voorraad

Peroxide Bruistabletten pot 70stuks

Tabletten om waterstof peroxide te maken.

Door natriumpercarbonaat tabletten op te lossen in (lauw) water ontstaat een bruisende vloeistof van waterstofperoxide en natriumcarbonaat.

Gebruiksaanwijzing voor 100ml waterstofperoxide:

Voor ca 1% oplossing neem 3 tabletten
Voor ca 2% oplossing neem 6 tabletten
Voor ca 3% oplossing neem 9 tabletten

Niet geschikt voor inwendig gebruik.!

Kan brand bevorderen: oxiderend.
Schadelijk bij inslikken.
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.
Van kleding/ brandbare stoffen verwijderd houden/ bewaren.
Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
Op een droge plaats bewaren bij maximaal 40 graden.

Pot: 70stuks.
Leverancier: Reymerink